Cách cài đặt công cụ mua hàng thủ công

Hiện tại vì Google đang thay đổi các chính sách bảo mật nên chúng tôi quyết định tạm thời sử dụng cách thức cài đặt Add-on (extension - phần mở rộng) như sau:

Lưu ý: đối với khách hàng đã cài rồi thì không cần cập nhật lại phiên bản này


 1. Download file extension tại đây  daiphong
 2. Sau khi download về-> Giải nén ra ở 1 thư mục nào đó và nhớ đường dẫn đến nơi đã giải nén Ví dụ: Desktop/chrome_extension/
 3. Mở trình duyệt chrome và nhập link: chrome://extensions như hình dưới

    

 4. Chọn vào “Chế độ dành cho nhà phát triển” như hình:

   

  1. Sau khi bật “Chế độ dành cho nhà phát triển”
  2. Click vào “Tải tiện ích đã bung” và chọn đường dẫn đến thư mục đã giải nén và click ok là xong phần add extension trên chrome.