Tính năng

Điều khoản & Khiếu nại
#

Điều khoản & Khiếu nại

Giúp khách hàng hiểu được quyền và trách nhiệm khi tham gia đặt hàng

Chính sách kiểm hàng
#

Chính sách kiểm hàng

Đảm bảo số lượng hàng về chuẩn xác và đúng yêu cầu với những gì khách hàng đặt

Chính sách đóng gỗ hàng hóa
#

Chính sách đóng gỗ hàng hóa

Đảm bảo an toàn đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.

Chính sách đổi trả hàng hóa
#

Chính sách đổi trả hàng hóa

Giảm thiểu và khắc phục những rủi ro khi hàng về không đúng như yêu cầu.