Chính sách đổi trả hàng hóa

1. ĐỊNH NGHĨA
- Đổi hàng: là hoạt động Đại Phong Logistics làm việc với nhà cung cấp để thực hiện việc đổi trả hàng để nhận lại hàng thay thế.

- Trả hàng: là hoạt động Quý khách trả lại hàng hóa mà Quý khách không nhận do lỗi từ nhà cung cấp, lỗi dịch vụ của Đại Phong Logistics hoặc do mong muốn chủ quan của Quý khách.

2. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
- Trong trường hợp Quý khách trả hàng do lỗi dịch vụ của Đại Phong Logistics: việc nhận hàng sẽ được thực hiện tại các điểm giao dịch của chúng tôi. Sau khi nhận hàng, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền hàng cho Quý khách và chúng tôi chủ động thực hiện các hoạt động trả hàng cho nhà cung cấp (nếu cần).


- Trong trường hợp Quý khách trả hàng do lỗi từ phía nhà cung cấp, không thuộc phạm vi cam kết các dịch vụ của Đại Phong Logistics như mua hàng, kiểm hàng:

+ Nếu lỗi sai được phát hiện từ thời điểm kiểm hàng và Quý khách không đồng ý nhận hàng lỗi, chúng tôi sẽ làm việc với nhà cung cấp để trả hàng và sẽ hoàn tiền lại cho Quý khách ngay khi nhà cung cấp hoàn tiền cho Đại Phong Logistics.

+ Nếu lỗi sai được phát hiện khi Quý khách đã nhận hàng và không nằm trong phạm vi dịch vụ kiểm hàng của chúng tôi, Đại Phong Logistics sẽ thực hiện nhận lại hàng sau khi đã liên lạc với nhà cung cấp và nhà cung cấp đã đồng ý việc trả hàng.


- Trong trường hợp đổi trả hàng theo mong muốn của Quý khách, không xuất phát từ lỗi của nhà cung cấp:

+ Đại Phong Logistics sẽ hỗ trợ làm việc với nhà cung cấp để đổi/trả hàng, tuy nhiên, Đại Phong Logistics không cam kết việc trả hàng cho nhà cung cấp sẽ thành công cho tới khi việc trả hàng kết thúc (xác định bằng việc nhà cung cấp hoàn tiền cho Đại Phong Logistics). Trong trường hợp trả hàng không thành công, Quý khách sẽ chịu rủi ro liên quan đến phí vận chuyển trả hàng và Đại Phong Logistics sẽ giao lại hàng về cho Quý khách.

+ Trong trường hợp Quý khách yêu cầu trả hàng, nếu việc trả hàng được nhà cung cấp chấp thuận; Đại Phong Logistics sẽ miễn phí công trả hàng, tuy vậy sẽ thu phí vận chuyển để trả hàng và chỉ hoàn lại tiền hàng cho Quý khách sau khi đã nhận được tiền bồi hoàn từ nhà cung cấp.

+ Đối với các đơn hàng Đại Phong Logistics đã mua và thanh toán theo yêu cầu/chỉ định của Quý khách, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ tiến hành khiếu nại lên nhà cung cấp và không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi nhà cung cấp từ chối xử lý khiếu nại không hoàn tiền cho sản phẩm đã mua.


3. QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG
- Bước 1: Quý khách thực hiện việc tạo khiếu nại dịch vụ trên đơn hàng để yêu cầu đổi/trả hàng. Để quá trình thực hiện khiếu nại đổi trả hàng được thuận lợi, Quý khách cần gửi đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện lỗi sai khác của hàng hóa


- Bước 2: Sau khi nhận được đề xuất của Quý khách, phòng Chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với nhà cung cấp tại Trung Quốc để tiến hành thỏa thuận đổi trả hàng. Khi nhà cung cấp Trung Quốc chấp nhận đổi/trả hàng, phòng Chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với Quý khách để thông báo tới Quý khách nội dung chi tiết và các yêu cầu của việc đổi/trả hàng;


- Bước 3: Sau khi đã tìm hiểu và xác nhận đồng ý đổi/trả hàng, Quý khách cần gửi sản phẩm cần đổi trả đến các điểm giao dịch của chúng tôi và các giấy tờ liên quan (nếu có); Quý khách lưu ý giữ nguyên vỏ hộp hoặc các phụ kiện đi kèm (nếu có).


- Bước 4: Đại Phong Logistics nhận lại sản phẩm và thực hiện việc đổi trả hàng, theo dõi quá trình xử lý và cập nhật thông tin cho Quý khách;


- Bước 5: Đại Phong Logistics đóng khiếu nại sau khi nhận được phản hồi chính thức của nhà cung cấp và thông báo tới Quý khách.

*Lưu ý

- Đại Phong Logistics chỉ tiếp nhận những yêu cầu đổi/trả hàng nếu đơn hàng cần đổi/trả vẫn nằm trong quy định về thời gian xử lý của nhà cung cấp Trung Quốc. Đồng thời, do việc đổi/trả hàng Quốc tế phải trải qua một thời gian khá lâu (thông thường là 15 ngày), nên khi có yêu cầu đổi/trả hàng, Quý khách cần kiên nhẫn chờ đợi, Đại Phong Logistics sẽ thông báo đến Quý khách tình hình của việc đổi/trả hàng khi có kết quả.
- Việc đổi/trả hàng luôn chứa đựng nhiều rủi ro, DPL không khuyến khích xử lý khiếu nại dịch vụ theo phương án đổi/trả hàng.